ERİTROSİT (Red Blood Cell)

Eritrosit, kan tahlillerinde işleyen bir testdir. Eritrositin yaşa ve cinsiyete göre olması gereken değerleri değişiklik arzeder. Gelen Arama Terimleri:eritrosit nedireritrosit yüksekliğieritrosit düşüklüğüeritrosit ne demekkanda eritrosit yüksekliğieritrosit yüksekliği nedirrbc düşüklüğü nedirkanda eritrosit yüksekliği nedireritrosit yüksekliği ne anlama gelireritrosit y?ksekli?i

1 YorumDevamı